Jdi na obsah Jdi na menu
 


Koja je razlika između Karaita i Talmudista

Talmudisti veruju uusmenu tradiciju, pored pisanog zakona datog Mojsiju.
Usmena tradicija je data Mojsiju na gori Sinajskoj, zajedno sa zakonom - to tvrde njihovi rabini.
Oni tvrde da se ova tradicija prenosila sa generacije na generaciju posle smrti Mojsija.
Kasnije iz straha da se te tradicije ne zaborave, one su zabeležene u rabinskim knjigama.
Njihovi naslednici su kasnije još više i više dodavali tradicije na biblijska učenja da su došle u suprostnost sa Biblijskim tesktom, ili su promenile pravo značenje teksta.
Teološki sporovi i nesuglasice su počele da se formiraju između Talmudista i počeli su da drugačije interpretiraju biblijski tekst.
Reke izjava supočele da se slivaju u u moru rabinskih izjava poznate kao Mišna i Gemara
ove zajedno čine
Talmud. 
Zbog toga se sledbenici ove doktrine nazivaju Talmudisti.
Talmud je počeo da se širi među ljudima i reči napisane u ovoj knjizi su počele da se tumače kao Božije reči.
Karaiti koji slede Sveto Pismo ne nalaze podršku u Svetom Pismu za Talmud, dakle nikada nisu bili u skladu sa ovim novim ljudskim učenjem i ostaju verni sledbenici drevne vere Mojsijevog zakona kako ga je Bog dao Mojsiju na planini Sinaj - pre pojave Talmuda.
Karaiti postoje kao nezavisna verska grupa koja nije imala nikakve veze sa Talmudistima.