Jdi na obsah Jdi na menu
 


PREDGOVOR / ПРЕДГОВОР


U današnje vreme moguće je primetiti među Karaitima porast nacionalne svesti, kao i napora da se uči sopstvena religija i istorija.
Међутим, važno je spomenuti da je na tržištu knjiga nema na raspolaganju izvora koji bi bili u stanju da privuku interesovanje naše karaitske dece za našu istoriju i Božji Zakon.
Из tog razloga sam posvetio ovaj rad, koji sadrži kratke informacije o našoj istoriji i osnovama karaitske religije, našoj karaitskoj deci kojoj je potrebna ova vrsta kratkog i razumljivog udžbenika.
Iskreno ću ceniti svaki trud da se isprave moje greške u ovoj publikaciji.

Autor